Nepřetržitý biologický průzkum lokality

Již od roku 2020 téměř nepřetržitě dochází k postupnému biologickému, dendrologickému i botanickému průzkumu lokality a sběru cenných dat o výskytu fauny i flory.

K tomuto účelu jsou využívány jak záznamové fotopasti, tak jednotlivé odchytové akce, sběr vzorků a fotodokumentace. Vše je pečlivě dokumentováno a zaznamenáváno k dalšímu zpracování.

Děkujeme všem kolegům, kteří se na projektu spolupodílejí, zejména pak panu Petru Luncarovi z Hošťky za monitoring pohybu jednotlivých živočišných druhů v rezervaci.   

Sdílej článek

Další články

Novinky
Karel Makoň

Konečně zima

Pro přírodu a ekosystém je zima důležitá, a jsme rádi, že alespoň pár dní se zastavila i u nás v „Soukromé přírodní rezervaci Ondřeje Hese“

Novinky
Karel Makoň

Odstranění rizikových dřevin

V rámci správy majetku realizováno 6. 1. 2024 preventivní odstranění celkem 14 kusů rizikových dřevin, převážně suchých odumřelých olší, osiky, vrby a zlomené borovice. Vše