Naše projekty

Cílem všech našich projektů je obnova a pravidelná péče o přírodě blízké lokality ať již formou výkupu a následné péče či formou dlouhodobého pronájmu. Součástí činnosti je i monitoring ohrožených druhů vyskytujících se na námi spravovaných lokalitách. Důraz je kladen na osvětovou, výchovnou a informační práci směřující k veřejnosti.

Novinky

Novinky a články týkající se naší práce

Filmování na Kateřinském potoce

Filmování na Kateřinském potoce v „Soukromé přírodní rezervaci Ondřeje Hese“ zřízené a zpravované Nadačním fondem EDEN. Reportáž o tomto unikátním projektu a o NF EDEN

více »

Konečně zima

Pro přírodu a ekosystém je zima důležitá, a jsme rádi, že alespoň pár dní se zastavila i u nás v „Soukromé přírodní rezervaci Ondřeje Hese“

více »