Naše projekty

Cílem všech našich projektů je obnova a pravidelná péče o přírodě blízké lokality ať již formou výkupu a následné péče či formou dlouhodobého pronájmu. Součástí činnosti je i monitoring ohrožených druhů vyskytujících se na námi spravovaných lokalitách. Důraz je kladen na osvětovou, výchovnou a informační práci směřující k veřejnosti.

Novinky

Novinky a články týkající se naší práce