NADAČNÍ FOND

EDEN

Každý z nás, i ten největší ekolog, zničí za svůj život část přírody. Pojďte se s námi pokusit alespoň kousek škody napravit. Pojďme společně ochraňovat a znovu vytvořit přírodu pro další generace.

Kdo jsme, a co děláme

Vytváříme přírodu pro další generace

V našem nadačním fondu se snažíme o ochranu území, kde člověk sice kdysi hospodařil, ale po delší době se vrátila příroda v celé své rozmanitosti. Snažíme se vytvářet novou fungující přírodu, přírodu pro další generaci na místech, kde po desetiletí zmizela nebo byla zachována jen v omezené míře.

Co je to Biodiverzita?

Biodiverzita je rozmanitost života ve všech jeho formách a kombinacích. Nejde o pouhý součet všech genů, druhů a ekosystémů, ale spíše o variabilitu uvnitř a mezi nimi. Zjednodušeně lze říci, že jde o stav, kdy se tisíce organismů navzájem drží v šachu, neustále spolu soupeří a bojují. V takovém prostředí se jen těžko prosadí jeden organismus a zlikviduje všechno kolem.

Co je to Mokřad?

Definice dle tzv. Ramsarské úmluvy zní: Mokřadem jsou území bažin, slatin, rašelinišť i území pokrytá vodou, přirozená i uměle vytvořená, trvalá či dočasná, s vodou stojatou či tekoucí, sladkou, brakickou či slanou, včetně území s mořskou vodou, jejíž hloubka při odlivu nepřesahuje šest metrů. Mokřady představují přirozenou zásobárnu vody v krajině a mají značnou retenční schopnost v případě nadměrných srážek.

Naše projekty

Aktuálně pracujeme na projektech, některé z nich můžete také podpořit Vy.

Máte pozemek a chcete se zapojit?

Máte pozemek v plzeňském kraji, o který se nechcete nebo nemůžete starat? Takový pozemek může zůstat v přírodním stavu (viz náš mokřad v Hošťce u Přimdy) nebo jej upravíme do podobného stavu. Zajímají nás zejména mokré podmáčené louky, pole, vodní plochy, vypuštěné rybníky, nálety zarostlá místa, ale rádi se podíváme i na lokality zanedbané, zdevastované, či na vytěžené lesy.

Novinky

Novinky a články týkající se naší práce

Filmování na Kateřinském potoce

Filmování na Kateřinském potoce v „Soukromé přírodní rezervaci Ondřeje Hese“ zřízené a zpravované Nadačním fondem EDEN. Reportáž o tomto unikátním projektu a o NF EDEN

více »

Naši partneři

Organizace a subjekty, se kterými spolupracujeme

Sledujte nás na Instagramu

#wetlandeden

DOBROVOLNÝ EKOLOGICKÝ SPOLEK – ochrana ptactva

je nezisková organizace s celorepublikovou působností specializující se na praktickou ochranu přírody a životního prostředí. Spolek byl založen již v roce 1992 a působí hlavně na území Plzeňského kraje, přičemž mezi jeho hlavní cíle patří tři základní projekty:

Provozování záchranné stanice živočichů, zabezpečení chodu léčebného a chovatelského zázemí včetně poskytování odborného servisu, záchranné transfery.
Projekty druhové ochrany a ochrany biotopů.
Projekty ekologické výchovy.