Pozemkové úpravy a vytyčování hranice rezervace 

V návaznosti na státem (Pozemkovým úřadem Tachov) projednávané a zpracované celkové pozemkové úpravy v k.ú. Hošťka - Kateřinského potoka došlo v měsíci dubnu a květnu 2023 k novému geometrickému zaměření a scelení pozemků i v naší zájmové lokalitě.

Využili jsme proto operativně nově zaměřených pozemků k inventarizaci majetku NF EDEN, převzali nově zaměřené pozemky a zviditelnili opracovanými akátovými kůly jejich vnější hranice, které jsou zároveň hranicí naší přírodní rezervace. 

Sdílej článek

Další články

Novinky
Karel Makoň

Konečně zima

Pro přírodu a ekosystém je zima důležitá, a jsme rádi, že alespoň pár dní se zastavila i u nás v „Soukromé přírodní rezervaci Ondřeje Hese“

Novinky
Karel Makoň

Odstranění rizikových dřevin

V rámci správy majetku realizováno 6. 1. 2024 preventivní odstranění celkem 14 kusů rizikových dřevin, převážně suchých odumřelých olší, osiky, vrby a zlomené borovice. Vše