Day: 29 května, 2021

Kateřinský potok v době velké vody
Novinky
Ondřej Hes

Velká voda na našich mokřadech, květen 2021

V tisku se můžeme dočíst, jak bojovat s velkou vodou, přívalovými dešti, atp. Od suchých polderů, přehrad, bariér. Mokřady jsou zmiňovány ustavičně, avšak málokdo měl