Day: 3 srpna, 2022

Novinky
Karel Makoň

Oprava prošlapané hráze rybníka

V průběhu naší první sezóny začlenil místní bobr do své trasy pohybu po vodoteči i hráz našeho nového rybníka. Jelikož se jedná o poměrně velké