Výlov rybníka u Černošína

Jak jsme Vás informovali na našich stránkách, chystali jsme se celý podzim na vylovení nežádoucí rybí osádky v rybníce u Černošína na Tachovsku. Po absolvování nezbytného administrativního kolečka jsme začali týden před výlovem upouštět vodu.

V pátek, 29. října jsme konečně zahájili výlov. Technické zázemí a přípravy byly velkolepé. Konečná bilance 5 kaprů, 2 amurů, 2 matečných karasů, stovky malých karasů, přívěsný vozík plastových nádob, kýblů, kovových zábran a pletiva vylovených ze dna se nezdá být ohromující. My jsme byli přesto velmi spokojeni. Mateční kapři by se v příštím roce jistě vytřeli a nám by do původně oligotrofní (málo úživné) vody přibyly další hladové krky a znečišťovatelé.

V zbytkové vodě jsme ponechali karasy (dnes ubývající středoevropský poddruh), na jaře dosadíme další ohroženou českou rybku slunku obecnou a k udržování rovnováhy několik štičích „štíhlátek“.
Tím bude rybí populace vytvořena a počítáme s udržováním minimálního rybího stavu po celou dobu našeho „hospodaření“ tak, aby maximální prostor dostali obojživelníci a vodní bezobratlí.

O odpadcích nemluvě, odvezeni odpadu uleví jakémukoliv místu. Vypouštěcí zařízení jsme opravili, na hrázi vyřezali nežádoucí smrkové nálety a vysadili novou smuteční vrbu místo stařenky, která se rozlomila a uschla před několika lety. Teď již musíme doufat v mokrou zimu, aby rybník natekl a musíme držet žábám a čolkům palce, aby se do léta přerybněné sužované lokality vrátili.

Na závěr velké poděkování patří vodohospodáři Lesů ČR Ing. Tomášovi Rau za odbornou pomoc, vedení a ochotu.

PS: Většina výlovu probíhala za vytrvalé pozornosti volavky popelavé, která nejspíše nemůže karasy již ani vidět 😊

Sdílej článek

Další články

Novinky
Karel Makoň

Konečně zima

Pro přírodu a ekosystém je zima důležitá, a jsme rádi, že alespoň pár dní se zastavila i u nás v „Soukromé přírodní rezervaci Ondřeje Hese“

Novinky
Karel Makoň

Odstranění rizikových dřevin

V rámci správy majetku realizováno 6. 1. 2024 preventivní odstranění celkem 14 kusů rizikových dřevin, převážně suchých odumřelých olší, osiky, vrby a zlomené borovice. Vše