Tag: Mokřady

Novinky
Ondřej Hes

Historie

V roce 2007 došlo k zasypání historicky poslední přirozené tůně v soutoku řek Úslavy a Berounky v lokalitě u Sv. Jiří. První etapa – 2007 Rozvoj mokřadního biotopu po