Ondrovy mokřady 2022

Nadační fond EDEN
DES OP – Záchranná stanice živočichů Plzeň
Zoo Plzeň

Tematicky zaměřená výstava fotografií věnovaná mokřadům,
přírodě a Ondřeji Hesovi.

prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D.
* 21. 7. 1968 v Plzni
+ 2. 7. 2022 v Plzni

V roce 2021 inicioval založení Nadačního fondu Eden a spolu s prof. MUDr. Michalem Michalem a Karlem Makoněm byl členem správní rady, významným donátorem a aktivním činovníkem fondu.

Členem DES OP Záchranné stanice živočichů Plzeň byl od roku 2009. Zabýval se hlavně plazy a obojživelníky a v rámci projektů druhové ochrany volně žijících živočichů spolufinancoval, realizoval a řešil několik samostatných lokalit a případů. Soustředil se zejména na podporu biodiverzity a jednotlivé záchranné transfery. 

Byl nadšeným příznivcem praktické ochrany přírody. 

Tato výstava je věnována hlavně jeho projektům realizovaným v období od roku 2009 až do června roku 2022, a to jak samostatně, tak pro DES OP a NF EDEN.

Mimo svoji rozsáhlou činnost na poli ochrany přírody byl Ondra též veleúspěšným univerzitním profesorem. V oboru patologické anatomie na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni se Ondra zaměřoval především na výzkum nádorů ledvin, na jejich diagnostiku a správnou klasifikaci. V této činnosti se v průběhu let vypracoval mezi absolutní světovou špičku. Po jeho nečekaném úmrtí v důsledku náhlé cévní mozkové příhody o něm jeho kolega z Fakultní nemocnice Plzeň a z lékařské fakulty, MUDr. Michael Michal, Ph.D. ml., napsal:

Úmrtí každého člověka je vždy velmi smutná událost, ale občas zemřou lidé, kteří jsou natolik výjimeční, že člověk pláče nejen nad ztrátou této osoby, ale i nad představou, o co vše je od teď svět ochuzen. Nejsmutnější je, když dojde k úmrtí takového člověka ve vašem blízkém okolí. Právě toto se mně a mým kolegům stalo minulý týden, kdy zcela náhle a předčasně, ve věku 54 let, zemřel náš milovaný kolega prof. MUDr. Ondřej Hes. Byl jedním z těch lidí, který, ač byl ve svém oboru naprostou světovou extratřídou, zůstával širší veřejnosti neznámý.

Ondrova rutinní diagnostická práce v roli chirurgického patologa pomáhala téměř po 30 let správně léčit desítky tisíc pacientů v Čechách i ve světě. Výsledky jeho zcela fenomenální vědecké činnosti pak budou již navždy zachraňovat nebo výrazně zlepšovat životy ještě daleko většího počtu lidí. Ondra během své kariéry v Plzni vybudoval pravděpodobně největší registr ledvinových nádorů na světě, v němž shromažďoval vzorky těch nejvzácnějších nádorů, které mu byly díky jeho věhlasu zasílány z celého světa ke stanovení diagnózy. Z tohoto registru pak mohl čerpat materiál pro svůj výzkum, který vedl k identifikování mnoha nových nádorových typů, které dříve nebyly rozeznávány a byly tak často nevhodně léčeny. Díky těmto úspěchům byl Ondra pravidelně zván Světovou zdravotnickou organizací (WHO) mezi hrstku předních světových odborníků, aby se podílel na vytváření WHO klasifikace ledvinových tumorů. Tato klasifikace následně stanovuje, jak budou lékaři po celém světě tyto nádory diagnostikovat, nazývat a léčit. Během přípravy posledního vydání patřil Ondra již mezi zhruba 10 hlavních autorů. V počtu vědeckých publikací a v jejich citovanosti patří mezi nejúspěšnější vědce Karlovy Univerzity všech dob. Velkou část svého času Ondra též věnoval výuce studentů medicíny, jichž mu rukama prošlo mnoho tisíc. Každoročně za ním do Plzně také jezdilo mnoho převážně mladých patologů z celého světa zdokonalit se v diagnostice nádorů ledvin a využít šance spolupracovat s Ondrou na vědeckých projektech.

Mimo svoji profesionální kariéru lékaře byl Ondra velkým znalcem a velmi aktivním ochráncem zvířat a přírody a spolu se svými přáteli má na svědomí vznik a rozvoj desítek hektarů mokřadů a dalších unikátních biotopů v našem okolí. A především byl naprosto jedinečný lidsky, neustále vtipkující, vychechtaný a připravený komukoliv pomoci. Nikoho takového druhého neznám.

Tento příspěvek píšu i proto, abych nám všem připomněl, že většina těch nejlepších lidí se neproducíruje před kamerou a nenajdete je na stránkách Blesku. Naopak, tito lidé obvykle žijí své životy celkem skrytě. Bez nich by naše společnost nestála za nic. Teď jen doufám, že i bez Ondry jich mezi námi zbývá ještě dost. Odpočívej v pokoji, Ondro, budeš nám strašně chybět.

Michael

Realizace výstavy

Nadační fond Eden / srpen 2022
Úvodní text: MUDr. Michael Michal, Ph.D.
Text k lokalitám: Karel Makoň, Jiřina Hepová
Textová spolupráce korektury, vernisáž: Ing. Anna Berdychová, Prof. MUDr. Michal Michal
Fotografie: Archiv Taťána Typltová, Archiv DES OP Plzeň
Grafické práce: Štěpán Bako

Fotogalerie

Vernisáž

V pondělí 1. 8. 2022 v 16:05 hod. se konala v ZOO Plzeň vernisáž výstavy Nadačního fondu EDEN nazvanou „Ondrovy mokřady“.

Zprávu z této události naleznete zde.

Sdílej projekt

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Komentáře

Projekt podpořili

Společnost MIVOMI s.r.o. 

Mikulášské nám. 628/4, 326 00 Plzeň
DIČ: 62619861