Kateřinský potok

V současné chvíli pracujeme na území nivy Kateřinského potoka v katastru obce Hošťka u Přimdy.

Jedná se o území v blízkosti státní hranice České Republiky a Spolkové Republiky Německo v blízkosti přechodu Rozvadov. Okolní krajina je tvořena pastvinami a lesy. Kateřinský potok v této lokalitě teče v širokém nivním údolí porostlým olšemi, osikami, místy vrbami.

Po návratu bobra evropského do této lokality došlo k rozsáhlému zaplavení nivního údolí od obce Hošťka až k soutoku Kateřinského a Mrtvého potoka. Vznikl tak rozsáhlý mokřad, který v současné době obývá celá řada ohrožených živočichů, jako jsou skorci vodní, ledňáčci říční, motáci, vydry a celá řada drobných živočichů. Vrcholem je pak výskyt a hnízdění jeřábů popelavých.

V loňském roce se partnerské organizaci DESOP podařilo vykoupit 5 ha území v této lokalitě a to pouze za přispění soukromých sponzorů, bez jakékoliv dotace. V současné době fond EDEN je majitelem dalších 8 ha území v této oblasti, navíc přímo sousedícího s pozemky DESOP.

Na konci roku 2021 se podařilo koupit starý, částečně zazemněný rybník vzdálený vzdušnou čarou cca 900 m od našeho mokřadu na Mrtvém a Kateřinském potoce.

Další management lokality bude zaměřen na její úklid, běžnou údržbu. Plánujeme příležitostné exkurze na lokalitu pro sponzory a příznivce nadačního fondu s odborným výkladem.


Pro novou přírodu, jako jasný ostrov biodiverzity, tak vznikla v zemědělsky obhospodařované krajině enkláva s rozlohou přes 13 ha podmáčeného terénu s bobřími hrady, tůněmi pro obojživelníky, s hnízdícími mokřadními ptáky a vzácnými rostlinami.

Lokalita

Fotogalerie

Sdílej projekt

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Komentáře

Projekt podpořili

2 444 044,- CZK

Od společnosti MIVOMI s.r.o. 

Mikulášské nám. 628/4, 326 00 Plzeň
DIČ: 62619861