Mokré louky, letní práce kolem tůní, červen 2021

Mokřady nejsou jen vodní plochy či zaplavené bažiny. Okolí našich mokřadních biotopů je pokryto zeleným porostem. Na některých tůních okolí moc neupravujeme (například lesní tůň v Lomanech či pod Dražní), jinde naopak pravidelně sekáme.

Po terénní úpravě kolem tůní a zamokření terénu vzniká dynamické společenství sukcesních bylin, většinou merlíků, pelyňků, kopřiv a některých bodláků. Jelikož naším cílem je mokrá květnatá louka, je nutné tato místa pravidelně kosit. Nejkrásnější české louky nejsou žádná divočina, ale pravidelně člověkem obhospodařovaná místa. Kosí se tradičně 2x za rok, obvykle v červnu a koncem září.

V Terešově kosíme již od roku 2014. Je krásné pozorovat postupnou proměnu bylinného složení na louce kolem vodních ploch. Po explozi merlíků se postupně mění celá plocha. Dnes je převažujícím porostem kopřiva dvoudomá, ale začínají se prosazovat některé druhy bodláků, přesličky na suchých svazích tůní společně s jahodníkem lesním, kapraď samec na zastíněných vlhkých plochách. Po 2-3 letech, kdy bylo možno pozorovat jen pár nejodolnějších druhů, se začíná společenství obohacovat o stále nové taxony (systematické skupiny rostlin a živočichů). Je nutné kosit také nálety habrů a borovic, které by celou osluněnou louku brzy porostly.

Pokosenou vegetaci necháváme na místě, i když asi správnější by bylo zelenou hmotu odvézt.
V letošním roce je v terešovských tůních snad nejlepší sezóna s obrovským množstvím pulců skokanů hnědých, mnoha čolky obecnými. Letos se také vylíhly užovky obojkové a už čile loví pulce 😊. Potěšitelný je opakovaný výskyt ohrožených potápníků vroubených.

Zcela jiná situace je na mokřadu ve Volduchách. Zde hezky obrazily vysazené vrby, ale velké škody na nich dělá spárkatá zvěř. Počítáme s úhynem až 2/3 sazenic, převážná většina je spasena, popřípadě okousána a vytahána především srnčí zvěří. V oplocenkách se však hezky stromky ujmuly a pro ně je nutné vysekat trávu, abychom pustili světlo k čerstvě zavedenému lužnímu lesu . Bez tyček zapíchaných ke stromkům v době výsadby by nebylo možné v husté vegetaci stromky vůbec najít. Většina sazenic se ujala, velkou radost máme z jeřábů břeků, které pěkně rostou.

Sdílej článek

Další články

Novinky
Karel Makoň

Filmování na Kateřinském potoce

Filmování na Kateřinském potoce v „Soukromé přírodní rezervaci Ondřeje Hese“ zřízené a zpravované Nadačním fondem EDEN. Reportáž o tomto unikátním projektu a o NF EDEN

Novinky
Karel Makoň

Odkaz profesora O. Hese stále žije.

Odkaz světově uznávaného lékaře a patologa profesora MUDr. Ondřeje Hese, Ph.D. stále žije. Díky Nadačnímu Fondu Eden a jeho předsedovi prof. MUDr. Michalu Michalovi má