Náš nadační fond navazuje na dlouhou historii činnosti sloužící k ochraně přírodních biotopů, zejména mokřadních lokalit. O tom jsme naše příznivce již informovali na našich stránkách několikrát.

Dlouhodobé projekty tak běžely paralelně se zakládáním NF Eden a i když formálně nespadají pod správu NF, lidé kolem projektů jsou stejní. Několik let jsme se neúspěšně pokoušeli získat pod správu nebo přímo do vlastnictví malý lesní rybník v k.ú. obce Černošín. Historicky máme zaznamenanou herpeto a batrachofaunu v posledních 45 letech.

Jednalo se o unikátní lokalitu s dlouhodobým výskytem 5 druhů žab (skokan hnědý, skokan štíhlý a skokani ze skupiny skokana zeleného (Rana cl. esculenta), dále ropucha obecná a blatnice česneková), 3 druhů čolků (čolek obecný, čolek horský a vzácněji čolek velký). V okolí se pak vyskytoval ještě jeden druh žáby (kuňka žlutobřichá).

V předrevolučních dobách nebyl rybník nikterak obhospodařován, zarybněn byl sporadicky (slunka obecná, hrouzek obecný a karas obecný, později se vytvořila populace štiky obecné), stavidlo bylo nefunkční. Ryb bylo málo a rybník byl osídlen především obojživelníky. Po roce 1989 začaly hospodářské zásahy, rekonstrukce stavidla a následně pronájem soukromým subjektům. Vše bylo takřka ideální, rybí posádka byla držena na únosné míře. Poslední desetiletí však došlo k neúměrnému navýšení rybí obsádky kaprem, řadou dalších druhů včetně amurů, jelců jesenů v xantorické formě, dokonce byl vysazen sumec velký. Na rybník o ploše menší než 1ha a maximální hloubce 1,50m bylo ryb opravdu hodně a  tak došlo k vymizení většiny života. 

Výškový záběr na rybník. Historicky byla voda vždy kyselá, obarvena taniny z olšového listí do hněda, avšak zcela čirá. Dnešní zákal je způsoben aktivitou ryb.

Foto Karel Makoň

O špatných podmínkách ve vodě svědčily četné jarní úhyny ryb (díky úhynům máme přehled, co všechno bylo bezmyšlenkovitě do vody vypuštěno). Konečně se nám podařilo vstoupit do výběrového řízení a rybník pronajmout od Lesů ČR. Náš plán je jednoduchý. Na podzim rybník vypustit a vylovit veškeré rybí osazenstvo. Odstraníme pod vodou nainstalované zrezivělé železné dráty, které nejspíše sloužily k zabránění nelegálního rybolovu. Dosadíme opět slunku obecnou, karase obecné a vodní nádrž necháme odpočinout. Věříme, že se populace obojživelníků obnoví v průběhu několika let.

Naštěstí máme velmi dobrou spolupráci s vodohospodáři Lesů ČR, takže můžeme využít odborných rad a celý management lokality provádět v souladu s představami majitele. Bohužel, rybník byl přímo učebnicově špatně odbahněn v devadesátých letech minulého století, náprava by však byla velmi nákladná, ale i to je bod k zamyšlení.

Sdílej článek

Další články

Novinky
Karel Makoň

Filmování na Kateřinském potoce

Filmování na Kateřinském potoce v „Soukromé přírodní rezervaci Ondřeje Hese“ zřízené a zpravované Nadačním fondem EDEN. Reportáž o tomto unikátním projektu a o NF EDEN

Novinky
Karel Makoň

Odkaz profesora O. Hese stále žije.

Odkaz světově uznávaného lékaře a patologa profesora MUDr. Ondřeje Hese, Ph.D. stále žije. Díky Nadačnímu Fondu Eden a jeho předsedovi prof. MUDr. Michalu Michalovi má