V roce 2007 došlo k zasypání historicky poslední přirozené tůně v soutoku řek Úslavy a Berounky v lokalitě u Sv. Jiří.

Lokalita Sv. Jiří, Plzeň Doubravka

V té době ekologický spolek DESOP zahájil jednání s magistrátem města Plzně a v roce 2007-2008 došlo k vybagrování náhradních tůní v blízkém okolí. Náklady tehdy nesl DESOP a soukromý investor (Ondřej Hes). Od té doby jsme ve stejném (v té době již O. Hes pod křídly a za zásadní pomoci DESOP) scénáři vyrobili celou řadu mokřadních biotopů v Plzeňském kraji. 

Některé projekty byly úspěšné více, jiné méně. Zde je nutné podotknout, že každá tůň má svůj vlastní rytmus, část je postupně přirozeně tzv. zazemněna a je otázkou, zda v dané lokalitě je třeba tůň obnovit, či nikoliv. Z uvedených řádků a fotografií je jasné, že naše nadace není chvilkovým záchvěvem a ani reakcí na vládní propagaci zadržování vody v krajině. Trend vysychání krajiny ekologové, zemědělci i jen trochu pozorní návštěvníci přírody zachytili před mnoha lety a naše snažení je jen logickým vyústěním dlouholetých snah a aktivit naší skupiny. Bez dalšího komentáře představujeme některé naše mokřady v běhu času.

Lomany u Plas – lokalita na Naučné stezce J. Otčenáška

Terešov

Terešov
Podzim 2020

Volduchy Habr

Sdílej článek

Další články

Novinky
Karel Makoň

Vernisáž výstavy „Ondrovy mokřady“

V pondělí 1. 8. 2022 v 16:05 hod. jsem měl tu čest v ZOO Plzeň zahájit a moderovat vernisáž výstavy Nadačního fondu EDEN nazvanou „Ondrovy