Category: Novinky

Novinky
Ondřej Hes

Eden – Ostrovy Biodiverzity

Rádi bychom představili podrobněji naši činnost a samozřejmě důvody, které nás k takovým aktivitám vedou. Termíny jako mokřad či biodiverzita jsou popsané v úvodních částech

Novinky
Ondřej Hes

Historie

V roce 2007 došlo k zasypání historicky poslední přirozené tůně v soutoku řek Úslavy a Berounky v lokalitě u Sv. Jiří. První etapa – 2007 Rozvoj mokřadního biotopu po

Novinky
Ondřej Hes

Co je nového na našich mokřadech

Na naše lokality, mokré louky a tůně dorazilo jaro. Letos váhavě, s častými studenými přestávkami, ale konečně. Po loňské sezóně se doplnila alespoň částečně voda