Author: Ondřej Hes

Novinky
Ondřej Hes

Nové ryby pro rybník u Černošína

Nový rybník kousek nad obcí Černošín jsme Vám již na našich stránkách představovali. Popisovali jsme jeho historii, výlov a plány do budoucna.

Novinky
Ondřej Hes

Nová akvizice Prosinec 2021

Na konci roku 2021 se nám podařilo od soukromníka odkoupit malý, zanedbaný rybník v blízkosti našich mokřadů v katastrálním území Hošťka. Majitel byl příznivec ochrany

Novinky
Ondřej Hes

Výlov rybníka u Černošína

Jak jsme Vás informovali na našich stránkách, chystali jsme se celý podzim na vylovení nežádoucí rybí osádky v rybníce u Černošína na Tachovsku. Po absolvování

Novinky
Ondřej Hes

Nová akvizice

Náš nadační fond navazuje na dlouhou historii činnosti sloužící k ochraně přírodních biotopů, zejména mokřadních lokalit. O tom jsme naše příznivce již informovali na našich

Novinky
Ondřej Hes

Mokré louky, letní práce kolem tůní, červen 2021

Mokřady nejsou jen vodní plochy či zaplavené bažiny. Okolí našich mokřadních biotopů je pokryto zeleným porostem. Na některých tůních okolí moc neupravujeme (například lesní tůň

Kateřinský potok v době velké vody
Novinky
Ondřej Hes

Velká voda na našich mokřadech, květen 2021

V tisku se můžeme dočíst, jak bojovat s velkou vodou, přívalovými dešti, atp. Od suchých polderů, přehrad, bariér. Mokřady jsou zmiňovány ustavičně, avšak málokdo měl

Novinky
Ondřej Hes

Eden – Ostrovy Biodiverzity

Rádi bychom představili podrobněji naši činnost a samozřejmě důvody, které nás k takovým aktivitám vedou. Termíny jako mokřad či biodiverzita jsou popsané v úvodních částech

Novinky
Ondřej Hes

Historie

V roce 2007 došlo k zasypání historicky poslední přirozené tůně v soutoku řek Úslavy a Berounky v lokalitě u Sv. Jiří. První etapa – 2007 Rozvoj mokřadního biotopu po

Novinky
Ondřej Hes

Co je nového na našich mokřadech

Na naše lokality, mokré louky a tůně dorazilo jaro. Letos váhavě, s častými studenými přestávkami, ale konečně. Po loňské sezóně se doplnila alespoň částečně voda